ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ +30 (210) 8143258

 

Προετοιμασία για τα Πανεπιστήμια Μουσικολογίας

Προετοιμασία για τα Πανεπιστήμια Μουσικολογίας
 

Το Τμήμα Προετοιμασίας μαθητών/τριών, έχει σκοπό να επιμεληθεί και να τους καθοδήγησει στην εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο τμήμα ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΊΑΣ. Τα μαθήματα είναι ατομικά, διάρκειας 45’. Περιλαμβάνεται όλη η ύλη που εξετάζεται, με εξατομικευμένες ασκήσεις και προοδευτικό βαθμό δυσκολίας. Το τελευταίο μήνα τα μαθήματα γίνονται σε συνθήκες πραγματικών εξετάσεων για μέγιστη επίδοση και αποτέλεσμα. Η διδασκαλία γίνεται από καθηγητές με πολυετή πείρα στο αντικείμενο αυτό και υψηλό ποσοστό επιτυχίας. Πριν την εγγραφή, θα προηγείται συνάντηση-ακρόαση με το μαθητή για την αξιολόγηση του επιπέδου του, έτσι ώστε να γίνει ο σωστός προγραμματισμός. 
clock (1)

Διάρκεια

Διάρκειας 45’
 

 
 
X