ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ +30 (210) 8143258

Κανονισμός Εισιτηρίου Συναυλιών

Με την αγορά του εισιτηρίου συνεπάγεται & η αποδοχή των παρακάτω όρων:

ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Όλα τα εισιτήρια εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω VIVA.

 • Οι προσκλήσεις εκδίδονται και παραλαμβάνονται αποκλειστικά από τη γραμματεία.

 • Το εισιτήριο ισχύει μόνο την αναγραφόμενη ημέρα & ώρα παράστασης.

 • Με την αγορά του εισιτηρίου καμία αλλαγή ή επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται δεκτή.

 • Για την έκδοση φοιτητικού εισιτηρίου θα απαιτηθεί ταυτότητα κατά το check in.

 • Η τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνει ποτό ή οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο το δικαίωμα εισόδου για συγκεκριμένη παράσταση.

 • Εισιτήριο που αφορά ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, έχει ισχύ για όλες τις ημέρες διεξαγωγή του.

 • Ο κάτοχος του εισιτηρίου πρέπει να το φυλάσσει μέχρι το τέλος της παράστασης.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ή ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

 • Σε περίπτωση ματαίωσης της παράστασης για λόγους ανωτέρας βίας, θα υπάρξει ανακοίνωση για τη πραγματοποίησή της στον ίδιο χώρο, με το ίδιο εισιτήριο.

 • Εάν η διεξαγωγή της συναυλίας καταστεί αδύνατη & η παράσταση ακυρωθεί οριστικά, θα υπάρξει ανακοίνωση για τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου.

 • Εάν η παράσταση ακυρωθεί για λόγους ανωτέρας βίας 45΄μετά την έναρξή της θεωρείται ολοκληρωμένη & δεν επαναλαμβάνεται, ούτε επιστρέφονται χρήματα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

 • Κατά τη αγορά εισιτηρίου οφείλετε να συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

 • Στοιχεία επικοινωνίας που δεν υπάρχουν ή είναι λάθος οι καταχωρήσεις, δεν θα έχουν καμμιά ενημέρωση ακύρώσεων ή επανάληψης της παράστασης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

 • Ο έλεγχος των εισιτηρίων στο χώρο του αμφιθεάτρου αρχίζει 30’ πριν κάθε παράσταση.

 • Για τα φοιτητικά εισιτήρια απαιτείται ταυτότητα κατά το check in.

 • Η είσοδος στο αμφιθέατρο μετά την έναρξη της παράστασης γίνεται μόνο στο διάλειμμα, εάν αυτό προβλέπεται.

 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο της παράστασης σε κάτοχο εισιτηρίου άλλης ημερομηνίας & ώρας.

 • Προτεραιότητα εισόδου στο αμφιθεατρο έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίου.

 • Για λόγους ασφαλείας κατά την είσοδο πιθανά να γίνει έλεγχος σε ογκώδη αντικείμενα, τσάντες & χαρτοφύλακες.

ΕΠΑΝΑΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 • Εισιτήρια που έχουν αγοραστεί και δεν έχουν περάσει από το check in μέχρι την έναρξη της παράστασης, επανεκτυπώνονται και διατίθενται δωρεάν σε λίστα αναμονής, εκτός εάν υπάρξει διάλλειμα, οπότε και παρατείνεται ο χρόνος επαναδιάθεσης των εισιτηρίων.

 • Προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί και δεν έχουν περάσει από το check in μέχρι την έναρξη της παράστασης, επανεκτυπώνονται και διατίθενται δωρεάν σε λίστα αναμονής.

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 • Θεατές που δεν έχουν ή δεν βρήκαν εισιτήριο, καταχωρούνται σε λίστα αναμονής με προτεραιότητα επικοινωνίας και ενημερώνονται άμεσα.

 • Θεατές που παραλαμβάνουν τελικά, εισιτήριο ή πρόσκληση από επανέκδοση, αυτό διατίθεται δωρεάν.

ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

 • Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση των θεατών σε άλλες θέσεις έστω & αν υπάρχουν κενές θέσεις.

 • Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της παράστασης, μέσα στον χώρο όπου αυτή διεξάγεται.

 • Απαγορεύεται η μαγνητοσκόπηση, ηχογράφηση, φωτογράφιση μέρους ή όλης της παράστασης & κάθε χρήση οπτικοακουστικών μέσων, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική ανακοίνωση στο χώρο της παράστασης.

 • Κατά την διάρκεια της παράστασης δεν επιτρέπεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων.

 • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να απομακρύνουν από τον χώρο του αμφιθεάτρου, θεατή ή θεατές που διαταράσσουν με τη συμπεριφορά τους τη δυνατότητα των υπολοίπων θεατών να παρακολουθήσουν ομαλά την παράσταση.

ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα & απώλειες προσωπικών αντικείμενων των θεατών.

ΑΠΟΔΟΧΗ

 • Ο/η αγοραστής του εισιτηρίου αποδέχεται πλήρως το δικαίωμα των διοργανωτών να ελέγχουν την τήρηση των παραπάνω.

X