ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ +30 (210) 8143258

Ειδικά Τμήματα.

Τα Ειδικά τμήματα είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει σε μεθόδους εκμάθησης και εισαγωγής στον χώρο της μουσικής. Μεθοδολογίες βγαλμένες ύστερα από μακροχρόνιες μελέτες μουσικών, είτε καθηγητών, είτε ενεργών μουσικών σε παγκόσμια κλίμακα.

X