ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ +30 (210) 8143258

Ενδιαφέρομαι για...
online ΠΛΗΡΩΜΗ


Η ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ισχύει μόνο με την πληρωμή της συμμετοχής μέσω viva. Εάν η καταβολή δεν έχει ολοκληρωθεί, θα παραλάβετε το/τα εισιτήριο/α εισόδου από την γραμματεία του ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ-Centre of Modern Music

Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 95/45CE όπως τροποποιήθηκε & ισχύει (Κώδικας προστασίας προσωπικών δεδομένων) σας ενημερώνουμε ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία σας επεξεργάζονται & καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Πυθαγορείου Ωδείου - Centre of Modern Music. Χρήση αυτών των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωσή σας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε διαγωνισμούς, σε ενέργειες πληροφόρησης, διαφημιστικής προώθησης εκδήλωσης, διαγωνισμού, προσωπική ενημέρωσή σας, είτε μέσω Ε.Λ.Τ.Α, είτε μέσω δελτίων τύπου, είτε μέσω μηνυμάτων (sms), είτε μέσω internet (e-mail). Η διάθεση των στοιχείων είναι υποχρεωτική. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε όλους τους οργανισμούς που αποτελούν μέλη του Πυθαγορείου Ωδείου - Centre of Modern Music & σε άλλους οργανισμούς, θεσμούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς με το Πυθαγόρειο Ωδείο - Centre of Modern Music. Τα προσωπικά δεδομένα θα κοινοποιούνται με σκοπό την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο ή προς απάντηση σε αιτήματα των οργάνων του δημοσίου, της διοίκησης & των δικαστικών οργάνων του Ελληνικού κράτους, όπως & του κράτους καταγωγής του ενδιαφερομένου.

 
X