ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ +30 (210) 8143258

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

– Η χρήση των μηχανημάτων ήχου & video πραγματοποιείται μόνο με το προσωπικό της εταιρείας.
– Η χρήση του BAR παραχωρείται μαζί με το αμφιθέατρο (η πώληση των αναψυκτικών, καφέδων κλπ. αφορά αποκλειστικά και μόνο την εταιρεία).
–  Στους χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν στο αμφιθέατρο οτιδήποτε μπορεί να αλλοιώσει ή και να προκαλέσει φθορά.
– Απαγορεύεται το κάπνισμα & η κατανάλωση ποτών & αναψυκτικών, εντός του αμφιθεάτρου.
– Σε περίπτωση ζημιάς, απώλειας ή καταστροφής μέρους τoυ ή του εξοπλισμού του, ο συμβαλλόμενος υποχρεούται σε αποζημίωση με ποσό ανάλογο της δαπάνης αποκατάστασης ζημιών.
– Ο συμβαλλόμενος δεν θα προβεί & δεν θα επιτρέψει να γίνει οτιδήποτε, προκαλώντας όχληση ή παράβαση των νόμων & οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των νόμων που διέπουν την χρήση των παραχωρουμένων χώρων.
– Μετά την λήξη της εκδήλωσης ο συμβαλλόμενος οφείλει να παραδώσει τον χώρο στον εκπρόσωπο του Centre of Modern Music στην κατάσταση την οποία & παρέλαβε.
– Ο συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την διασφάλιση των αντικειμένων που θα τοποθετήσει, με δική του ευθύνη & δαπάνη & ρητώς συνομολογείται ότι ο εκπρόσωπός της εταιρείας, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τα αντικείμενα αυτά, τα οποία πρέπει να απομακρυνθούν σε 24 ώρες από το τέλος της εκδήλωσης.
– Εφόσον παρέλθει η προθεσμία θεωρείται ότι ο συμβαλλόμενος τα έχει εγκαταλείψει.
– Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης, υπαιτιότητας του συμβαλλόμενου, χρήματα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.
– Ο εκπρόσωπος της εταιρείας παραδίδει στον συμβαλλόμενο το αμφιθέατρο μία και μισή (1,5) ώρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης, καθαρό, θερμαινόμενο ή κλιματιζόμενο με όλες τις εγκαταστάσεις σε πολύ καλή κατάσταση.
– Διαφημιστικά πανό, ή έντυπο διαφημιστικό υλικό του χρήστη, τοποθετούνται μετά από συγκεκριμένη συμφωνία & επιβαρύνει οικονομικά τον συμβαλλόμενο.
– Οι όροι χρήσης του αμφιθέατρου γίνονται αποδεκτοί με την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού από τον συμβαλλόμενο, στον οποίο επισυνάπτεται αντίγραφο των όρων χρήσης.

X