ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ +30 (210) 8143258

Ενδιαφέρομαι για...

Αμφιθέατρο 1

 • Χωρίς ηχολήπτη
 • Χωρίς τεχνικό φωτισμού
 • Χωρίς Video
 • Χωρίς έκδοση εισιτηρίων
 • Χωρίς διαφήμιση.
 • Με προσωπικό ασφαλείας.
 • Με κλιματισμό, εξαερισμό ή θέρμανση
 • Θα λειτουργεί μόνο το bar του ισογείου
 • Η ενοικίαση του Αμφιθεάτρου αφορά τη χρήση του, για μια (1) και μόνο ημέρα παράστασης με max 3 ώρες χρήσης.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση η σύναψη μισθωτηρίου.

Πληρωμή στο vivapayments. (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
Με τη πληρωμή, θα σας δοθεί ή αποσταλεί ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ.

Αμφιθέατρο 2

 • Με Ηχολήπτη
 • Χωρίς τεχνικό φωτισμού
 • Χωρίς Video
 • Χωρίς έκδοση εισιτηρίων
 • Χωρίς διαφήμιση.
 • Με προσωπικό ασφαλείας.
 • Με κλιματισμό, εξαερισμό ή θέρμανση
 • Θα λειτουργεί μόνο το bar του ισογείου
 • Η ενοικίαση του Αμφιθεάτρου αφορά τη χρήση του, για μια (1) και μόνο ημέρα παράστασης με max 3 ώρες χρήσης.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση η σύναψη μισθωτηρίου.

Πληρωμή στο vivapayments. (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
Με τη πληρωμή, θα σας δοθεί ή αποσταλεί ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ.

Αμφιθέατρο 3

 • Με Ηχολήπτη
 • Με Τεχνικό Φωτισμού
 • Χωρίς Video
 • Χωρίς έκδοση εισιτηρίων
 • Χωρίς διαφήμιση.
 • Με προσωπικό ασφαλείας.
 • Με κλιματισμό, εξαερισμό ή θέρμανση
 • Θα λειτουργεί μόνο το bar του ισογείου
 • Η ενοικίαση του Αμφιθεάτρου αφορά τη χρήση του, για μια (1) και μόνο ημέρα παράστασης με max 3 ώρες χρήσης.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση η σύναψη μισθωτηρίου.

Πληρωμή στο vivapayments. (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
Με τη πληρωμή, θα σας δοθεί ή αποσταλεί ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ.

Αμφιθέατρο 4

 • Με Ηχολήπτη
 • Με Τεχνικό Φωτισμού
 • Με Video
 • Χωρίς έκδοση εισιτηρίων
 • Χωρίς διαφήμιση.
 • Με προσωπικό ασφαλείας.
 • Με κλιματισμό, εξαερισμό ή θέρμανση
 • Θα λειτουργεί μόνο το bar του ισογείου
 • Η ενοικίαση του Αμφιθεάτρου αφορά τη χρήση του, για μια (1) και μόνο ημέρα παράστασης με max 3 ώρες χρήσης.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση η σύναψη μισθωτηρίου.

Πληρωμή στο vivapayments. (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
Με τη πληρωμή, θα σας δοθεί ή αποσταλεί ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ.

Αμφιθέατρο 5

 • Με Ηχολήπτη
 • Με Τεχνικό Φωτισμού
 • Με Video
 • Με Επεξεργασία ήχου & Εικόνας
 • Χωρίς έκδοση εισιτηρίων
 • Χωρίς διαφήμιση.
 • Με προσωπικό ασφαλείας.
 • Με κλιματισμό, εξαερισμό ή θέρμανση
 • Θα λειτουργεί το bar του ισογείου και του Αμφιθεάτρου
 • Η ενοικίαση του Αμφιθεάτρου αφορά τη χρήση του, για μια (1) και μόνο ημέρα παράστασης με max 3 ώρες χρήσης.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση η σύναψη μισθωτηρίου.

Πληρωμή στο vivapayments. (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
Με τη πληρωμή, θα σας δοθεί ή αποσταλεί ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ.


X