ΧΟΡΗΓΙΑ προς

Α ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

1. ΧΟΡΗΓΙΑ
Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν δυο (2) παιδιά.
Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

2. ΧΟΡΗΓΙΑ
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δυο (2) παιδιά με έκπτωση 50%.
Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

3. ΧΟΡΗΓΙΑ
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν  δέκα εννέα (19) παιδιά με έκπτωση 30%.
Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

Διδασκαλία-Επίβλεψη ... Χριστίνα Μιχαλάκη

   Προϋποθέσεις & Επικοινωνία
- Πληροφορίες καθημερινά από τη καλλιτεχνική διευθύντρια κα Παπαδοπούλου Βίκυ ή
  τη γραμματεία (+30 210 8143258)
- Ενημέρωση για τους συμμετέχοντες στην χορηγία από  τον  σύλλογο γονέων του  Α
  Δημοτικού Σχολείου Διονύσου.
- Αποδοχή για τους συμμετέχοντες στην χορηγία, είναι η επίδειξη της  κάρτας χο-
  ρηγίας & η βεβαίωση του σχολείου τους.
- Οι ΧΟΡΗΓΙΕΣ έχουν ισχύ μόνο για το σχολικό έτος 2017-18 & εφόσον   δηλωθεί  η
  συμμετοχή έως και 23/12/2017.