Αίτηση Δοκιμαστικού Μαθήματος

Τα πεδία με * είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της αίτησης

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ δικαιούνται όλοι όσοι ενδιαφέρονται, εκτός εκείνων που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε αυτό.
Το δικαίωμα για ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ κατ' άτομο, αφορά δυο (2) μόνο δοκιμές σε διαφορετικά μαθήματα κι έχει διάρκεια 30' έκαστο.

Κώδικας προστασίας προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 95/45CE όπως τροποποιήθηκε & ισχύει (Κώδικας προστασίας προσωπικών δεδομένων) σας ενημερώνουμε ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία σας επεξεργάζονται & καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Πυθαγορείου Ωδείου - Centre of Modern Music. Χρήση αυτών των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωσή σας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε διαγωνισμούς, σε ενέργειες πληροφόρησης, διαφημιστικής προώθησης εκδήλωσης, διαγωνισμού, προσωπική ενημέρωσή σας, είτε μέσω Ε.Λ.Τ.Α, είτε μέσω δελτίων τύπου, είτε μέσω μηνυμάτων (sms), είτε μέσω internet (e-mail). Η διάθεση των στοιχείων είναι υποχρεωτική. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε όλους τους οργανισμούς που αποτελούν μέλη του Πυθαγορείου Ωδείου - Centre of Modern Music & σε άλλους οργανισμούς, θεσμούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς με το Πυθαγόρειο Ωδείο - Centre of Modern Music. Τα προσωπικά δεδομένα θα κοινοποιούνται με σκοπό την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο ή προς απάντηση σε αιτήματα των οργάνων του δημοσίου, της διοίκησης & των δικαστικών οργάνων του Ελληνικού κράτους, όπως & του κράτους καταγωγής του ενδιαφερομένου.