Παροχές COMM


Ως ανταμοιβή των προσπαθειών και του ταλέντου των σπουδαστών, το Centre of Modern Music χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες πλήρους φοίτησης, 6ου επιπέδου και άνω, ύστερα από πρόταση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης, του ειδικού καθηγητή και της εποπτείας της σχολής.

Οι σπουδαστές έχουν :

• Δωρεάν φοίτηση (6 επίπεδο και άνω) σε αριστούχους µαθητές (υποτροφία), ύστερα από πρόταση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Centre of Modern Music, του ειδικού καθηγητή & της εποπτείας της σχολής.
• Έκπτωσης 5% στα δίδακτρα του επόµενου έτους στον Α’ µαθητή από κάθε ειδικό µάθηµα, ύστερα από πρόταση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Centre of Modern Music, του ειδικού καθηγητή & της εποπτείας της σχολής.
• Έκπτωση στην εφάπαξ καταβολή διδάκτρων κατά την εγγραφή.
• Έκπτωση 5% για την παρακολούθηση σεµιναρίων ως ενεργά μέλη.
• Διάθεση εισιτηρίων σε µειωµένη τιµή ή και δωρεάν.
• Δανειστική βιβλιοθήκη.
• Δανειστική Cdιοθήκη
• Αίθουσες πρακτικής εξάσκησης
• Ταυτότητα σπουδαστή/τριας (ειδικά προνόµοια)
• Ευνοϊκοί όροι για αγορά βιβλίου & οποιουδήποτε µουσικού οργάνου.