Αριστεία – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Μερτζάνης Αναστάσης
Σχολή Σύγχρονου Τραγουδιού 2016-17

Ποθητού Νικολέτα
Σχολή Σύγχρονου Τραγουδιού 2015-16