Αίτηση Επαγγελματικής Συνεργασίας

Τα πεδία με * είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της αίτησης

Προς καθηγητές/τριες της μουσικής εκπαίδευσης.

Εάν ανήκετε στην ιδιωτική μουσική εκπαίδευση κι έχετε μαθητές κάποιου επιπέδου που θέλετε να εντάξετε σε μουσικό ίδρυμα (ωδείο), είτε μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, είτε ως μαθητές με δικαιώματα σπουδών και σας ενδιαφέρει η αξιόπιστη αξιολόγηση, η καλή συνεργασία και η σύγχρονη τεχνολογία, τότε μπορούμε να συνεργαστούμε.

Συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε εμείς άμεσα μαζί σας.

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου/μενης:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Κώδικας προστασίας προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 95/45CE όπως τροποποιήθηκε & ισχύει (Κώδικας προστασίας προσωπικών δεδομένων) σας ενημερώνουμε ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία σας επεξεργάζονται & καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Πυθαγορείου Ωδείου - Centre of Modern Music. Χρήση αυτών των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωσή σας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε διαγωνισμούς, σε ενέργειες πληροφόρησης, διαφημιστικής προώθησης εκδήλωσης, διαγωνισμού, προσωπική ενημέρωσή σας, είτε μέσω Ε.Λ.Τ.Α, είτε μέσω δελτίων τύπου, είτε μέσω μηνυμάτων (sms), είτε μέσω internet (e-mail). Η διάθεση των στοιχείων είναι υποχρεωτική. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε όλους τους οργανισμούς που αποτελούν μέλη του Πυθαγορείου Ωδείου - Centre of Modern Music & σε άλλους οργανισμούς, θεσμούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς με το Πυθαγόρειο Ωδείο - Centre of Modern Music. Τα προσωπικά δεδομένα θα κοινοποιούνται με σκοπό την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο ή προς απάντηση σε αιτήματα των οργάνων του δημοσίου, της διοίκησης & των δικαστικών οργάνων του Ελληνικού κράτους, όπως & του κράτους καταγωγής του ενδιαφερομένου.